Cieľom základnej prípravy členov hasičských jednotiek je dosiahnutie takých znalostí a zručností z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, organizácie výkonu služby v hasičských jednotkách, technického výcviku s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami, základov procesov horenia, hasiacich látok a zásad ich použitia,  metodiky zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác, základov poskytovania predlekárskej prvej pomoci, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku  a pri zásahovej činnosti a fyzickej prípravy, aby dokázali svoje znalosti aplikovať pri vykonávaní činnosti, na ktorú boli odborne pripravovaní.

Základná príprava členov hasičských jednotiek je realizovaná v súlade s § 16 ods. 4, 5 a 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v rozsahu 40 hodín.  Uvedená odborná príprava sa dá zrealizovať v Odbornej škole DPO SR Martin alebo výjazdovo a to  v dňoch pracovných alebo počas víkendov v  sobotu a  nedeľu a  nasledujúcu sobotu a nedeľu. Odborná príprava sa člení na teoretickú a praktickú časť. Po absolvovaní odbornej prípravy budú v posledný deň uskutočnené skúšky s následným vydaním potvrdenia o absolvovaní prípravy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *