Meno a priezvisko

e-mail / mobil

Ing. Róbert Kubeš
veliteľ OŠ DPO SR

os-velitel@dposr.sk

0917 460 508

Soňa Šefčiková
pracovníčka OŠ DPO SR

os@dposr.sk

0905 388 566

 

Odborná škola DPO SR

Kuzmányho 36

036 01 Martin

 

IBAN: SK30 0200 0000 0025 9260 1051

IČO: 00177474

DIČ: 2020878992