Odborná škola

Dobrovoľna požiarna ochrana SR

Zabezpečujeme vzdelávanie v rámci DPO SR formou inštruktážno-metodických zamestnaní a kurzov, určených pre členov a funkcionárov DPO SR

Kurz 1

Kurz 2

Kurz 3

Kurz 4

O škole

Odborná škola DPO SR je osobitným zariadením DPO SR v zmysle Stanov DPO SR, čl. 20. OŠ DPO SR vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Úlohou OŠ DPO SR je zabezpečovať vzdelávanie v rámci DPO SR formou inštruktážno-metodických zamestnaní a kurzov, určených pre členov a funkcionárov DPO SR. Sídlom OŠ DPO SR je Hasičský dom v Martine.